Amsterdam Science Park: de Europese hub voor digitale innovatie en duurzaamheid

Silo gaat Amsterdam Science Park adviseren op het gebied van online strategie en een nieuwe website ontwikkelen. Amsterdam Science Park herbergt de grootste concentratie van wetenschappelijke kennisinstellingen in Nederland en profileert zich als ‘The European Hub for Digital Innovation & Sustainability’.

Met onderzoeksinstituten van wereldklasse, universiteiten en zo’n 150 bedrijven is Amsterdam Science Park een belangrijk centrum voor beta-wetenschap, research, innovatie en ondernemerschap. Het park is onder meer de thuisbasis van AMS-IX, ’s werelds grootste datatransporthub. Andere grote namen zijn het Nationaal Instituut voor Subatomaire Fysica (NIKHEF), AMOLF, Amsterdam University College, EGI (European Grid Initiative), Commit, Equinix AM3 Data Center en Vancis. Gevestigd zijn op Amsterdam Science Park is een kwaliteitsaanduiding voor innovatieve bedrijven.

Amsterdam Science Park is continu in ontwikkeling. De vernieuwde online communicatie en website hebben als doel de internationale profilering van het park te versterken en de bekendheid bij lokale, regionale en internationale R&D-bedrijven te bevorderen. De communicatiestrategie onderstreept de toegevoegde waarde voor bedrijven die willen samenwerken met partijen op het park of zich er willen vestigen.

Silo heeft sterke affiniteit met onderzoek, wetenschap en de science-based start-ups en ontwikkelde merk- en digitale identiteiten voor twee organisatie die op Amsterdam Science Park gevestigd zijn: Netherlands eScience Center en Aigency.

Dennis Flinterman

Meer weten?

Bel of e-mail Dennis