eScience Center lanceert nieuwe Research Software Directory

Het Netherlands eScience Center helpt wetenschappers bij de ontwikkeling van softwarepakketten voor multidisciplinair en data-intensief onderzoek. De nieuwe Research Software Directory maakt deze software makkelijker vindbaar, waardoor de impact wordt vergroot. Silo verzorgde het gebruiksvriendelijke interactieontwerp en visueel ontwerp van de Research Software Directory, en ontwikkelde deze in samenwerking met het Netherlands eScience Center.

De Research Software Directory stimuleert het hergebruik van onderzoekssoftware. Onderzoekers kunnen eenvoudig softwaretools vinden en beoordelen op hun bruikbaarheid. Voor ontwikkelaars biedt het platform een manier om hun software vindbaar en toegankelijk te maken. Beleidsmakers en financiers krijgen meer inzicht in de resultaten die de investeringen in onderzoekssoftware opbrengen.

Silo maakt gebruik van een user-centered designproces. Het ontwerptraject begon met het interviewen van wetenschappers over de manier waarop zij software zoeken, beoordelen en ontwikkelen. Ook het citeren en publiceren van software werd onderzocht. Zo ontstond een helder beeld van de informatie die de Research Software Directory zou moeten bieden, en welke onderdelen daarvan als meest belangrijk werden gezien. Het visuele ontwerp volgde de eerder door Silo ontworpen identiteit van de organisatie.

In de nieuwe Research Software Directory is duidelijk omschreven waar de software voor gebruikt kan worden, wie de software ontwikkelde en hoe vaak deze is bijgewerkt. Ook worden eerdere toepassingen getoond en wat de juiste manier is om de software te citeren. De nieuwe opzet zorgt ervoor dat de informatie ook via zoekmachines vindbaar is, waardoor veel meer onderzoekers bereikt kunnen worden.

Afgelopen week werd ook het door Silo gemaakte digitale jaarverslag over 2017 van het Netherlands eScience Center gepubliceerd.

Dennis Flinterman

Meer weten?

Bel of e-mail Dennis