Gebiedsbranding voor cleantech innovatiehub

Het Industriepark Kleefse Waard is in Arnhem en omstreken een bekend begrip en kent een rijke geschiedenis. Het voormalige AkzoNobel-terrein is getransformeerd tot een cleantech campus die duurzame en energie-gerelateerde bedrijven huisvest, faciliteert en met elkaar verbindt.

De oude monumentale fabrieken en gebouwen op het terrein aan de Nederrijn zijn hersteld of herbestemd en de oorspronkelijke wegenstructuur is teruggebracht. Je voelt de industriële historie op plek waar elke dag samen met overheid, onderwijs en het bedrijfsleven hard gewerkt aan de toekomst.

Silo is gevraagd voor de ontwikkeling van de merkstrategie en rode draad in de communicatie van IPKW. De strategie vormt de basis voor de visuele identiteit, wayfinding, signage en spatial branding. Het doel is om een sterk herkenbaar spatial brand neer te zetten en zo de landelijke bekendheid van IPKW als cleantech campus te vergroten.

IPKW wordt een innovatiehub met een herkenbare en onderscheidende gebiedsbranding waarmee duidelijk wordt wat er allemaal gebeurt op de campus, en die de onderliggende waarden zichtbaar en voelbaar maakt voor bezoekers en bewoners.

Video: Industriepark Kleefse Waard

Dennis Flinterman

Meer weten?

Bel of e-mail Dennis