Wayfinding als showcase voor creatieve school Nimeto

Nimeto in Utrecht wordt grondig verbouwd. De MBO-vakschool van creatieve ruimtemakers maakt zich klaar zo voor de toekomst. Het compleet vernieuwde onderwijsgebouw wordt een inspirerende leeromgeving met een open uitstraling waarin studenten zich thuis kunnen voelen. Silo ontwikkelt wayfinding en signage als een innovatieve showcase.

In Nimeto is volop ruimte voor creativiteit, maar ook voor de student om zich als mens te ontplooien. De vakschool biedt verschillende leerrichtingen zoals wayfinding, signmaking, styling, interieur, vormgeving, communicatie, media en meer.

Een school waar ondermeer wayfinding wordt onderwezen verdient een aanpak die studenten motiveert om hun creatieve grenzen te verleggen: een showcase voor het vakgebied!

Rene Toneman , Creative Director Silo

Silo ontwikkelt een helder en toekomstgericht wayfindingconcept voor het vernieuwde gebouw. We zoeken daarmee nadrukkelijk de aansluiting met de waarden en identiteit van Nimeto en zorgen dat het geheel qua uitstraling prachtig past binnen de architectuur.

Nimeto-studenten bezoeken Silo

Ook binnen het onderwijsprogramma werkt Nimeto samen met Silo. Derdejaars studenten Wayfinding & Signage kwamen op bezoek in Den Haag en hebben voor het vak Onderzoeken & Visualiseren een concept ontwikkelt om bezoekers van het Nimeto-restaurant te verbinden met de ruimte.

Studio Maarten van Kesteren is de architect van de transformatie van de school. De wayfindingstrategie is ontwikkeld door Mijkswise en EyeDog. De implementatie van het ontwerp vindt plaats in de eerste helft van 2023.

Rene Toneman

Meer weten?

Bel of e-mail Rene