Privacy en gegevensgebruik

In deze privacyverklaring lees je hoe Silo de informatie die je met ons deelt door gebruik te maken van onze diensten en/of website verwerkt en beschermd.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Silo verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of website, en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken, kunnen onder meer zijn: voor- en achternaam, functie, organisatie, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, cv/portfolio, IP-adres, locatiegegevens, gegevens over je activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaat-type en bankrekeningnummer.

Doelen van verwerking persoonsgegevens

Silo verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen: de levering van diensten, inning en betaling van facturen, marketing en acquisitie, werving en selectie.

Silo verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Bewaartermijnen van persoonsgegevens

Silo bewaart je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht of strikt noodzakelijke is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Silo verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Silo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

We gebruiken Mailchimp voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Door je in te schrijven voor de nieuwsbrief ga je ermee akkoord dat je informatie aan Mailchimp wordt overgedragen voor verwerking. Meer informatie over Mailchimp’s privacybeleid vind je hier.

Beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen

Silo neemt in geen geval op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Gebruik van cookies

Silo gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Silo gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren. De analytische cookies worden voor verwerking geanonimiseerd en bevatten geen persoonsgegevens.

Recht op inzage, correctie, verwijdering

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Silo en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@silo.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek

Bescherming van persoonsgegevens

Silo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Contact

Alle vragen over de bescherming van jouw gegevens en privacy kun je stellen aan:

Silo
Uilebomen 66
2511 VP Den Haag

E-mail: info@silo.nl
Telefoon: +31 70 3856 946.